ŞEYTANIN HİLELERİ ŞEYTANIN HİLELERİ

İbn-i Abbas (RA) Hz.leri’nden naklen Muaz b. Cebel (RA) rivâyet ediyor. — Bir gün Resûlullah (SAV) ile beraberdik. Ensârdan (RA) birinin evine toplanmıştık… Tam bir cemaat olmuştuk. Ev sahibi: —... [Haber Detay]

Fatiha Sûresi Fatiha Sûresi

Okunuşu: 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustekîm.... [Haber Detay]

Ayet-el Kursi Ayet-el Kursi

Okunuşu: Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm(u) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ nevm(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iżnih(i) ya’lemu... [Haber Detay]

KUR’AN ile İlgili Ayetler KUR’AN ile İlgili Ayetler

Allah tarafından indirilmiştir Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile,... [Haber Detay]

40 HADİS 40 HADİS

Hadis-i şerifte: “Kim ümmetime dini işlerine dair kırk hadis hıfzediverirse, Allah Teâlâ onu alimler zümresinde haşreder…. Ben de kıyamet gününde ona şahid ve şefaatçi olurum”... [Haber Detay]

Ramazan Ayının Anlam ve Önemi Nedir? Ramazan Ayının Anlam ve Önemi Nedir?

Ramazan ayı hicri takvime göre yani arap aylarına göre veya diğer bir deyişle ay takvimine göre 9. (dokuzuncu) aydır. Ramazan Ayının Anlam ve Önemi Nedir? Ramazan ayının diğer aylara göre... [Haber Detay]Sayac